از رباط های خط یاب خیلی خوشم میاد اسم سنسوری که خط رو شناسایی میکنه چیه؟آیا ماژیکی که با اون خط رو میکشن هم ماژیک مخصوصی هست؟