سلام .کسی یک مثال از نرم افزار active hdl به زبان verilog را داره بارم بفرستید .(مثلا یک and معمولی)